miércoles, 24 de noviembre de 2010

SAL CAROLINA ACABAT!!


L'he acabat, potser fora de plaç però ho he fet!!!
M'agrada com ha quedat, no en se gaire d'encoixinar per això no he fet gran cosa....
Lo he acabado, fuera de plazo pero lo he hecho!!
Me gusta como ha quedad, no sé mucho de acolchar, por eso no he hecho mucha cosa.....